Om mig

Jeg er uddannet tandlæge, omskolet til IT-området, hvor jeg underviste voksne. Jeg blev optaget af, hvor forskelligt mennesker forstår og tolker sig selv og hinanden.

Denne undren har været min drivkraft lige siden, og førte først til en erhvervspædagogisk lærereksamen og siden eksamen i voksenuddannelse og uddannelsesplanlægning fra Danmarks Pædagogiske Universitet.

Min viden og erfaring har jeg brugt som uddannelseskonsulent , hvor jeg udviklede  efteruddannelse for mange typer virksomheder. Jeg har i mange år arbejdet med afklaring og kompetence-udvikling af mennesker i personligt udfordrende situationer, og dette sidste har ført til mit skifte til uddannelse som psykoterapeut. 

Jeg har erfaring med den jungianske terapi. Terapi kan hjælpe os til at forstå og opløse fastlåste opfattelser og mønstre i os selv og i samspillet med vores omgivelser.

Birgit Kunov